ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร

ผศ.ดร.อารยา  ศักดิ์บูรณาเพชร
Araya Sakburnapech

รหัสอาจารย์: E1323
ห้องพัก: 1106
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1714
โฮมเพจ:

Education:

 

  •  

Biography:

 

 


Teaching Activities:


Research Interests:


Current Research Projects:

 


 Selected Publications:

 

  • Journals
 

 

 

  • International Conferences

 

 

 

  • National Conferences
 

 

 


    Consulting for Students:

 


 

BT Smart Search

config