กีรติ แสงแจ่ม, อ.

อ.กีรติ  แสงแจ่ม
Kerati Sengcham

รหัสอาจารย์:E1320 
ห้องพัก: 1104/3
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
โทรศัพท์: ต่อ 1721
โฮมเพจ:

 

สาขาที่เชี่ยวชาญ

CAD-CAM-CAE
Space Mission & Satellite Design

 

งานวิจัย

BT Smart Search

config