นางปาริชาติ เชยพิมพ์

      ชื่อ-สกุล : นางปาริชาติ  เชยพิมพ์
ตำแหน่ง


:


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส่วนงาน การเรียนการสอนนิสิตภาคปกติและโครงการพิเศษ)
Office : 1204
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1705
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BT Smart Search

config