นางสาวอภิรดี เสนะเปรม

    ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิรดี  เสนะเปรม
ตำแหน่ง


:


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ส่วนงาน:การเรียนการสอนปริญญาโท วิเทศสัมพันธ์ การฝึกอบรมของบุคคลากร)
Office : 1212B
โทรศัพท์ : 02-7970999 ต่อ 1709
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BT Smart Search

config