ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

                        หลักสูตร เทอม1   เทอม2    ภาคฤดูร้อน    หมายเหตุ   
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ) 17,300    17,300   4500        
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน(ATM)  48900 48900     9600  
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศและบริหารธูรกิจ(นานาชาติ IDDP.)        
หลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมการบินและอวกาศ 21,900 19,500 1000  

 

 

 

BT Smart Search

config