รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ อธิบายเกี่ยวกับ ฮ.ตก

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามหลักของการบินสาเหตุที่สามารถทำให้เครื่องบินตกมี 3 กรณีดังนี้1.เกิดเหตุก่อวินาศกรรม2.ความผิดพลาดของมนุษย์3.สภาวะอากาศซับซ้อนซึ่งกรณีของเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้และเฮลิคอปเตอร์รุ่นแบล๊กฮอว์กตกเข้าใจได้ว่าเป็นเพราะสภาวะอากาศซับซ้อนฉับพลัน
เฮลิคอปเตอร์แบล๊กฮอว์กแม้จะมีศักยภาพสูง แต่หากเจอสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง
ก็ไม่สามารถต้านทานได้ ผมเชื่อว่านักบินรู้ดีว่ามีสภาพอากาศแปรปรวน
แต่คงไม่คาดคิดว่าจะรุนแรงมากเกินความสามารถของเฮลิคอปเตอร์แบล๊กฮอว์ก
ดังนั้น ความผิดพลาดของมนุษย์จึงมีส่วนด้วย  ส่วนเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลล์ 212 ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

แต่การจะนำอากาศยานไปใช้แต่ละครั้ง ต้องตรวจสอบประวัติการบินก่อนใช้งาน
ว่าเครื่องที่จะใช้งานเคยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นส่วนใดบ้าง เพื่อความรัดกุมก่อนขึ้นบิน
อย่างไรก็ตาม การเกิดเหตุในเวลาไล่เลี่ยกัน เราต้องหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเจอ จึงต้องดูแลอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ให้พร้อมอยู่เสมอ
ไม่ควรปล่อยปละละเลย ซึ่งผมเชื่อว่ากองทัพควรดูแล บางทีเฮลิคอปเตอร์เก่าก็จริง
แต่ควรมีมาตรการดูแล ซึ่งเชื่อว่ากองทัพมีมาตรฐานในการดูแล แต่อาจมีบางจุดที่เราละเลยไป

อีกทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนฉับพลันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ฉะนั้นเราควรศึกษาให้ดี
บางครั้งเราต้องสอนกันใหม่ ฝึกกันใหม่ ว่าเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
นักบินควรปฏิบัติอย่างไร เกิดการณ์ที่เกิดขึ้นเราควรบรรจุดในตำราเรียน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบในการสอนนักบินรุ่นต่อไป

BT Smart Search

config