ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554-2555

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  2554-2555 โดยภาควิชาได้จัดงานปัจฉิมในช่วงกลางวันได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และ ประสบการณ์สมัยเรียน และประสบการณ์การทำงานให้แก่น้องๆฟัง  และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในช่วงเวลาเย็นของวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ณ เคยูโฮม

ประมวลบรรยากาศที่ http://ase.eng.ku.ac.th/images/congrat_2555/index.htm

BT Smart Search

config