รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ประจำปีการศึกษา 2560

        

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปี 2560 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 

การรับเข้าศึกษาจะรับผ่าน 2 ระบบ คือ ระบบ KU admission และ ระบบ Admission กลาง เท่านั้น

โดยไม่มีระบบรับตรงโดยสาขาวิชา (โครงการรับเอง) ตามลิงค์ ต่อไปนี้ http://admission.ku.ac.th/

BT Smart Search

config