นิสิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 4 ดูงานที่ฝ่ายคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

       เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา  นำโดย อ.คมกริช  อาจารย์ประจำวิชา Air Cargo Operations and Management ได้นำนิสิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน  ชั้นปีที่ 4 เดินทางเพื่อไปฟังบรรยายและดูงานที่ฝ่ายคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ฝ่ายคลังสินค้า ของ บริษัท BFS ซึ่งการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ นิสิตได้รับการบรรยายความรู้และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการและการปฏิบัติการสินค้าขนส่งทางอากาศ อาทิเช่น Acceptance , Space Control, Handling  และ Tracing เป็นต้น ซึ่งการไปดูงานครั้งนี้ต้องขอขอบคุณตัวแทนเจ้าหน้าที่ทั้งสองบริษัทฯ ในการประสานงานและต้อนรับอย่างอบอุ่น

  

BT Smart Search

config