วิศวกรรมการบินฯทำอะไรได้บ้าง?

 

Event

 เกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มาทำความรู้จักภาควิชาฯมากยิ่งขึ้น

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เข้าสู่ระบบ

             
Aviation Watch เป็นวารสารเชิงวิชาการสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการขนส่งทางอากาศและการบินให้กับสาธารณะ