ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาฯที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขัน Taiwan Innovative Unmanned Aircraft Design Competition 2017

           

         นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินฯ จากห้องปฏิบัติการ CiiMAV ในชื่อทีม TWO RATE ได้เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบอากาศยานไร้คนขับ Taiwan Innovative Aircraft Design Competition 2017 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลอันดับ 2 ในประเภทการออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า (Fundamental Electric Aircraft Category) และรางวัล Best Design Report Award จากผู้เข้าร่วมแข่งขันนานาชาติร่วมหลายสิบทีม โดยการแข่งขันเป็นการออกแบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV)ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่การแข่งขันได้จัดขึ้นเพื่อให้ได้ UAV ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด และสามารถปฏิบัติการได้สภาวะแวดล้อมจริง

โดย UAV ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท จากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกของนิสิตจากประเทศไทยสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ 

 

  

BT Smart Search

config