สวัสดิการนิสิต

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่นักศึกษาและและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล คลิ๊กที่นี่.

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อ 02579-0030, 02940-6630 Ext 111 


กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ....

หลักฐาน
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรนิสิต
4. สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที

สถานที่ให้บริการ
หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ชั้น 2 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่


 หอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต
สามารถสมัครเข้าพัก ได้ที่นี่
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่

BT Smart Search

config