ดร.ไชยวัฒน์  กล่ำพล
Chaiwat Klumpol

รหัสอาจารย์: E1304
ห้องพัก: 1201
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
โทรศัพท์: ต่อ 1734
โฮมเพจ:

 

 

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

Structural Dynamics,Adaptive Control and System Identification

 

งานวิจัย