ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50  ถ.พหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กทม.  10900

โทรศัพท์   02-7970999 ต่อ 1702-4

โทรสาร 02-5798570

หลักสูตร นานาชาติ (iddp.) ต่อ 1705-6,1715

หลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีการบิน ต่อ 1709,1740

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ห้องต่างๆของ ภาควิชาฯ


----------------------------------------------------------------------------

 

แผนที่

Google Map


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

BT Smart Search

config

On mobile scan