คณาจารย์ประจำภาควิชาฯ

Academic Year : 2012

Project Title

Key words

The Conceptual Design of a Propeller Safety Guard for Identified Flying Object (IFO) : Aerodynamics

 UAV, ducted fan, IFO

The conceptual Study of A Propeller Safety Guard for Identify Flying Object YO712 (IFO) : Structure

 propeller cover, structure, impact, identify flying object

 The study of the highest height in safely dropping for IFO Y0712 (Identify Flying Object)

 VTOL-UAV, UAV, rescue, drop test

 Development of Accurate Altitude-Hold Control System Design and Implementation for Quad-Rotor Helicopter Using PID Controller

 quad-rotor helicopters, flight stability, altitude hold

 Design for Installation Tuned Mass Damper to Reduce Vibration from Rotating Unbalance

 tuned mass damper, accelerometer, natural frequency, operating frequency

 Experimental Study Performance of Savonius-type Magnus Wind Turbine Blades

 Magnus wind turbine, Savonius-type blade

 Design of water spray nozzle flow test chamber for volume flow rate and system’s pressure loss analysis

 water spray nozzle flow test chamber, water spray nozzle system’s pressure loss in pipe, angle of water spray nozzle

 Measurements of the combustion chamber model’s temperature by using inverse method

 inverse method, combustion chamber model, combustion chamber model exit’s temperature

 Design of gripping head for tensile test to universal testing machine

 tensile testing, universal tester, gripping head

 Testing of Honeycomb Sandwich Structure in Flexure comparing to plywood for feasibility study in compensation of Skateboard Deck

honeycomb sandwich structure, skateboard deck, bending load
Theory and Experiment Analysis of Micro Air Vehicle’s (MAV) Stability

 stability control, Micro Air Vehicle’s (MAV), multi-mission

Development of Ventilation for Human Comfort in Condominium

air change per hour, natural ventilation, CFD

Theory and experiment analysis of Micro Air Vehicle's aerodynamic

micro air vehicle’s (MAV), aerodynamics test, multi-mission

 Study of the Effect of Wind Barrier Shape on Reducing Cross Wind Speed on Bridge  wind barrier, shape of wind barrier, protection factor
 Quadrotor Fuselage Design for High Protection and Floatability  quadrotor, floatability, protection
Design and Analysis of pierced wing tip for Micro Air Vehicle pierced wing tip, Computational fluid dynamics, wind tunnel testing , MAV

 

Academic Year : 2014

Project Title Key words
Study the effects of bending in flapping wings Flapping Wings, Ornithopter, Bending Wings, Bird, Wind Tunnel
The study of suitable size of saw tooth in fan blades for decreasing noise in Unmanned Aerial Vehicle Propeller, Noise Reduction, Sawtooth, Unmanned Aerial Vehicle, Trailing edge

Design of an Experimental Equipment for the aerodynamic study of Jet flow from a rectangular Nozzle

Hot-wire-anemometer, Turbulent flow, Calibration, Rectangular cross-section nozzle, Power spectrum
Implementation of Safety Management Systems to Products Repair Process (A case study of Aviation Maintenance Industry) Safety Management Systems, Aircraft Maintenance, Root cause, Risk Management
Design the multi-hole pressure probe for 3 dimensional velocity measurements Five holes pressure probe, the device for measuring flow, wind tunnel testing
Aerodynamic testing for antenna CFD ; Wind loads ; Wind tunnel ; Radome
Aerodynamic coefficient estimation for Light Aircraft in conceptual design stage Lift Coefficient, Drag Coefficient, correction factor
   
   

 

Academic Year : 2015

Project Title Key words
Study the Effects of Wing Structures in Flapping Wings Flapping Wings, Ornithoper, Wing Structures, Wind Tunnel
Design and Development of the Position Hold and Collision Avoidance System for Multirotor in a Fixed Environment Using Image Processing Techniques position holding, collision avoidance, image processing, PID controller
Studying of the Bypass Transition Using CFD Commercial Code Turbulent Intensity Turbulent Length Scale CFD LES Transition Flow
Solar powered UAV Design and Optimization Solar cells, Conceptual design and Optimization
Design and Analysis Wing’s Structure for JFox Sport Thunder Aircraft Aircraft Wing Structure, Aircraft Design Theory, Finite Element Method
   

 


 

Academic Year : 2017

Project Title Key words

DESIGN AND TESTING OF LIGHTWEIGHT WING SPAR OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH SUPPORTING STRUCTURE FOR PHOTOVOLTAIC CELLS

Aircraft Wing Structure Design, Wing Testing, Unmanned Airial Vehicle
Aerodynamic Shape Study and Analysis of Scimitar Spike Tip with CFD Winglets, Scimitar Spike Tip, CFD
Potential Wind Energy from Tree Swaying by Modeling and CFD Simulation Potential Wind Energy from Tree Swaying by Modeling and CFD Simulation
A Study of Non-Newtonian Blood Flow Using CFD Blood Flow, Non-Newtonian, CFD

Composite Rib Design and Optimization of High Altitude Platform (HAP) using Finite Element Analysis

 Design and Optimization, Composite Material, Finite Element Analysis
Design and Build Tail-Sitter Vertical Takeoff and Landing Aircraft Tail-sitter, UAV, VTOL
Design of Propulsion System for Unmanned Fixed Wing Vertical Takeoff and Landing Aircraft. Fixed Wing Vertical Takeoff and Landing, Motor Testing, Tilt Rotor
Calculating Performance of UAV for Pesticides Spraying UAV, Agriculture, Wind Tunnel
Conceptual Design of Deorbit Module Designed for Cubesat Space Debris, Deorbit Sail, Debris Mitigation
Indoor Localization System Design For UAV Indoor localization, system design
Study of Effect of Aerodynamics Drag from Rear Mirrors of Intercity Bus in Wind Tunnel Intercity Bus, Side mirror, Scale model, Wind tunnel, Coefficient of Aerodynamic Drag

 

Academic Year2017/ปีการศึกษา2560

 

Project Title/หัวข้อวิทยานิพนธ์

Key words/คำนิยม

Operation Research Technique for Software Development of Pilot and Cabin Crew Scheduling 

 

Cabin Crew Scheduling 

Software Development

A Study of Properties and Professional Development for Specific Professions in Aviation Industry  

 

Professions in Aviation

Professional Development

A Study of Leading Airport’s Hub Strategy 

 

Leading Airport,HUB

A study of Airlines Fleet Management Strategy.

 

Airlines Fleet 

A Study of Leading Airline Strategy A Case Study of Full Service Carrier and Low Cost Carrier 

 

Low Cost Carrier

A Case Study of The Relationship of Work Scheduling Patterns  that Affect The Fatigue of Aircraft Mechanic  in Line Maintenance. 

 

Scheduling Patterns 

Estimation of Unscheduled in Aircraft Heavy Maintenance 

 

Aircraft Maintenance 

 

Optimisation of the airside road traffic system at Don Mueang International Airport

 

airside road traffic system 

A Study of Manpower Assignment Model of Immigration Officers  at Don Mueang International Airport 

 

Manpower,Immigration Officers

A Study and Developing Passenger Boarding Method for Narrow Body Aircraft 

Narrow Body Aircraft 

 

 

 

 

 

Academic Year 2012/ปีการศึกษา 2555

Project Title/หัวข้อวิทยานิพนธ์

Key words/คำนิยม

 A Design and Performance Study of Point Merge System for Arrival Traffic of Suvarnabhumi Airport Using Simulation Model

Air Traffic Management, Point Merge System, Suvarnabhumi Airport

 A financial feasibility study of aircraft selection for charter operator

A financial feasibility, Forecasting, Fleet planning

 To Study of forecasting that properly to forecast how many passenger and macro approach fleet planning of Thai Airways in the next 10 years.

 Multiple Regression Analysis, Macro Approach to Fleet Planning, GDP based on PPP per Capita: Gross Domestic Product based on Purchasing Power Parity per Capital

 A study and analysis of reduce Carbon dioxide emission of aircraft over Flexible Use of Airspace

 Flexible Use of Airspace, Bangkok FIR, Aeronautical Information Publication, ICAO Carbon Emission Calculator

THE STUDY ATTITUDE OF THAI PASSENGERS ON TYPE AND CATEGORY OF AIRCRAFT AFFECTED TO AIRCRAFT MANUFACTURER

Turboprop Turbofan Wide Body Narrow Body Passenger Attitude

 Business Level Strategy Formation for Air Ambulance Provider

 Air Ambulance, Aero-medical Evacuation, Charter Private Aircraft, Business Level Strategy

 Impact of PBN system on En-Route phase

 Performance Based Navigation (PBN), En-Route, Area Navigation (RNAV)

 A Study of Material Requirement Planning Model in Small Aircraft Maintenance Service Center

 Material Requirement Planning, MRP, Small Aircraft Maintenance Service center, Periodic Order Quantity, Economic Order Quantity, Part Period Balancing, Lot-for-Lot technique

 Ergonomical factors of flight attendant influencing accident and fatigue

 Ergonomic, Flight attendants, Accident, Fatigue

 Fuel Consumption and Time Period of RNP AR Approach (Required Navigation Performance Authorization Required Approach) Analysis

 

 Required Navigation Performance Operation, Time Saving Analysis, Fuel Consumption Analysis

 

 Impacts of ASEAN Economic Community on Airport Infrastructure in Thailand

 Infrastructure, Airport, ASEAN Economic Community, ASEAN countries

A Study of appropriate Tools and Technologies for Thai Air Freight Business

Logistics, Air transportation, Technologies

 

Study of commercials aircraft climb and descent type for save fuel and reduce carbondioxide

 

 aircraft performance parameters, the specific carbon dioxide emissions.
 

The Communicative Factor Influencing Price Sensitive Customers in Selection Low-cost Airlines Services

 Price Sensitive Group, Communication, Selection of Service
 The Development of Scenarios in Airline Business after Air Liberalization in ASEAN Community  Scenarios, SAM, Airline Competition
 

Difference of the service goals and stakeholders attitude in the service of THAI Airways International

 Service goals, role perception, service quality
 The study of factors influencing to the perception of safety policies case study: Thai airline nationality  Safety, Safety Management System, Full service airline, Budget airline, Perception
 The Study in Causes of Fatigue of Aircraft Maintenance Technicians in Airline  Fatigue, Maintenance, Fatigue measurement
 The Study of Aircraft Maintenance Technician's Performance  Aircraft Maintenance Technician's Performance, Fatigue, Shift work, Epworth SleepinessScale

Study the Effects of Air Transport Liberalization on Fresh Fruit Export under the AEC Policy

Air Freight, Trade in Goods Agreement, Open Skies, ASEAN
A study of causes of extending aircraft maintenance which affect TPI deviation

Traffic Programme Information, Extending Aircraft Maintenance, Heavy Maintenance

Year : 20XX

 

Author

Project Title

Key words

 

 

 

 

 

 

11th Floor - Chuchat Kamphu Building

 12th Floor - Chuchat Kamphu Building

 13th Floor - Chuchat Kamphu Building

Araya Sakburnapech 

Assistant Professor

 

Code: E1323
Office: 1106
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1714

 

Education:

 • Ph.D (Logistics and Supply Chain Management), Cranfield University, United Kingdom
 • M.Eng (Engineering Management), RMIT University, Australia
 • B. Eng (Aerospace Engineer), Kasetsart University, Thailand

 Biography:

 She had received the funding from Government of Thailand to complete her graduate study in Australia and United Kingdom. With Ph.D. degree, she starts working as a lecturer at Aerospace Engineering, Kasetsart University. She also gain opportunities to work with private companies and government agencies as an aviation consultant. This combination between academic and practical world benefit her teaching and research carrier.

Her focus is in areas of air transport, quality management system, logistics and supply chain management especially in aviation industry.


 Teaching Activities:

 • Logistics and supply chain management
 • Project management
 • Quality system 

Research Interests:

 • Quality management system
 • Performance management
 • Supply Chain management
 • Logistics

 Selected Publications:

 • International Conferences
  • “Influence of Information Sharing on Airport Sustainability Development” The 9th International Conference of Logistics and Transport กรุงเทพ ประเทศไทย 1-4 พฤศจิกายน 2560
  • “Performance Measurement of Airports in Thailand” Thai Value Chain Management and Logistics Conference สงขลา ประเทศไทย 19-23 ตุลาคม 2560
  • “Impacts of ASEAN Open Skies Policy on Air Cargo Industry in Thailand” The 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management ภูเก็ต ประเทศไทย 19-21 ธันวาคม 2559
  • “Impacts of Full Liberalization of Air Cargo Service in ASEAN” The 15th Air Transport Research Society World Conference ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2011
  • งานวิจัยและบทความวิชาการเรื่อง “Airline Maintenance Outsourcing” รอตีพิมพ์ The World Air Transport Research Conferences 2010, University of Porto, Protuguate
  • “Developing performance measures for critical outsourcing”, The 3rd World Conference on Production and Operations Management, Tokyo, Japan, 5-8 August 2008.
  • “Performance evaluation for outsourcing management”, The 5th International Conference on Manufacturing Research, De Montfort University, Leicester, United Kingdom, 11-13 September 2007.
  • “Performance measurement in critical outsourcing”, ตีพิมพ์  Asia-Pacific Systems Engineering Conference 2007, Singapore, International Council on Systems Engineering, Singapore, 23-24 March 2007.

 


Other Activities:

 •  Consult to governmental agencies and private companies in aviation industry.

 

 

January

Aerocamp

February

Singapore airshow

March

Aero Cup 

April

Aviation talk

May

ฺSenior Project Presentation

 

June

New Generation Engineers

 

July

Student Internship

August

Aero First Date for freshy

September

ไหว้ครู

 October

Graduation Ceremony

November

Design Built Fly Project

December

 KU Open House

Our Facilities

 

Our department provides a number of experimental equipment in various disciplines for both academic and private company research.

For more information contact 0-27970999 ext. 1702-4  

Check availability here "Calendar".

 

Wind Tunnel

 1. LOW SPEED WIND TUNNELS : 1-METER KU WIND TUNNEL KU-WT-1

 

Specification

test section of 1 m x 1 m and 3 m length

wind velocity 5 - 55 m/s

contraction ratio : 4

wing model spans or half-span up to 0.7 m

2-D wings at Re up to 1 x 10^6

test equipment : 3-component and 6 component  force balance, measurement and recording of pressure and flow characteristics

 

 

 2. 2x2 m wind tunnel

Specification

- test section 2x2 m

 wind velocity 2 - 4 m/s

 

 

3. 0.3x0.3 m Wind Tunnel

specification

- Test Section 0.3x0.3 m

 

Universal Testing Machine

Testometric 

Max. Load 50 kN

 

 

   

Tensile Test 

1.5 inch width

3 points bending

30 cm span

Compression

 

Flight Simulator

Lab. Testing

2017 

the 2nd place in Fundamental Electric Aircraft Design category" and "Best Design Report Award" of 2017 Taiwan Innovative Unmanned Aircraft Design Competition (2017台灣無人飛機創意設計競賽) held by National Cheng Kung University, Taiwan.

                  

 

 2017 

 AUUC 2017 at Nakhon Ratchasima in research and rescue mission

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Santi Wiriyawit

Associate Professor

Code: E1301
office: 1104/1
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
Tel: ext 1711

Education:

 


Biography:

 

 

 


Teaching Activities:

 

 

 


Research Interests:

 


Current Research Projects:

 


Selected Publications:

 

 


Consulting for Students:

 


 

 

 

Aerospace Engineering

Project

AviationTechnology

Management Project

M.Eng(Aero) Project  

 

 

ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก 

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานพยาบาลที่ให้บริการแก่นักศึกษาและและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล คลิ๊กที่นี่.

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อ 02579-0030, 02940-6630 Ext 111 


กองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบ....

หลักฐาน
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับรองแพทย์
3. สำเนาบัตรนิสิต
4. สำเนา KU2 (เทอมล่าสุด)
นิสิตมาติดต่อ เตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้องรับเงินได้ทันที

สถานที่ให้บริการ
หน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต ชั้น 2 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่


 หอพักนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิต
สามารถสมัครเข้าพัก ได้ที่นี่
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่

BT Smart Search

config