ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Design Build Fly\

Student project Competition

Flight Simulator
tailsitter
Testttttttttttttttttt

 


หลักสูตร

 

                        

 


 ปฏิทินการรับสมัคร

 


 

Department News

Other News 

รายนามคณาจารย์

lecturer-cnt
Chanin Tongchitpakdee (คณาจารย์)
lecturer-mcs
Monchai Surarathchai (คณาจารย์)
lecturer-nvk
Navatasn Kongsamutr (คณาจารย์)
lecturer-pma
Panumas Arundachawat (คณาจารย์)
phatcharaporn-2
Phacharaporn Siribodhi, Assistant prof. (คณาจารย์)
lecturer-tanpas
Tanapad Gertsuk (คณาจารย์)
lecturer-ttw
Thitiwat Suebsuwong (คณาจารย์)
2013-12-25-00-09-24
นางจินดา ทิวะพันธ์ (เจ้าหน้าที่)
2013-12-25-00-11-08
นางสุรี จิตโสภิณ (เจ้าหน้าที่)
2013-12-25-00-13-44
นายวินัย เพชร์สุข (เจ้าหน้าที่)
pawarat
ปวเรศ ชมเดช, ดร. (คณาจารย์)

BT Smart Search

config