KU Aerospace and Aviation

ประกาศรับสมัครงาน!! ตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่