เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1-2 โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา (IDDP) เข้าเยี่ยมชมบริษัท Safran Cabin จ.ลำพูน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)​ และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอ​ากาศยานไทย​ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการผลิตและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนสำหรับห้องโดยสารอากาศยาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ และการพัฒนาอากาศยาน​ของประเทศไทย