KU Aerospace and Aviation News

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เดินทางเพื่อไปรับฟังการบรรยายและดูงาน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ นิสิตได้รับความรู้ภาคบรรยายและได้เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์การฝึกสรีระทางการบินทั้งหมด 4 อุปกรณ์ ประกอบด้วย Hyperbaric Chamber, Hypo-baric Chamber, Gyro Lab, Ejection Seat ต้องขอขอบคุณทีมผู้สอนและบุคลากรจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ อย่างยิ่งที่ช่วยประสานงานและให้การต้อนรับอย่างอุ่น