Student activities

Students > Student activities

ภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบินสู่สังคม ชุมนุมการบิน (Aero Club) ได้มีการจัดค่าย Aero Camp สานฝันคนการบิน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจด้านการบินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ส่วนนิสิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบินจัดกิจกรรม Aviation Talk เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบินที่อยู่ในความสนใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมและมีนิสิตเป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจจำนวนมากทุกปี